Veřejné Zakázky

datum zveřejnění: 6. 12. 2018

Videa z revitalizací rybníků Krejcarek II, III, Dražovská malá a Dražovská velká

Videa z revitalizací

datum zveřejnění: 10. 9. 2015

Rekonstrukce hráze rybníka Dražovská velká

Dokument ke stažení - Výzva k podání nabídky

Dokument ke stažení - Zadávací dokumentace stavby

datum zveřejnění: 13. 7. 2015

Revitalizace části rybníka Dražovská velká - etapa 2

Dokument ke stažení - Situace širších vztahů

Dokument ke stažení - Celková situace

Dokument ke stažení - Koordinační situace

Dokument ke stažení - Podélný řez nádrží 1/2

Dokument ke stažení - Podélný řez nádrží 2/2

Dokument ke stažení - Příčný řez nádrží č. 0

Dokument ke stažení - Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu

Dokument ke stažení - Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Dokument ke stažení - Stanovení podmínek pro ukládání odtěžených sedimentů z rybníka

Dokument ke stažení - Dokumentace pro provádění stavby A

Dokument ke stažení - Dokumentace pro provádění stavby B

Dokument ke stažení - Výkaz výměr